A Vásárosfalui Hagyományőrző Ifjúsági Társaság bemutatása

Egyesületünk a Vásárosfalui Hagyományőrző Ifjúsági Társaság 2000. november 10-én alakult meg és Alapszabályunk értelmében fő célunk volt „Vásárosfalu községben a település régi hagyományainak felelevenítése, megőrzése, új hagyományok teremtése.”
Az ifjúsági társaság megalakulása óta szívén viseli a község fiataljainak összefogását és a község kulturális életét színesítő programok rendezését. A társaság nevéhez több, a településen megrendezett, a település határain túl is ismert és vonzerőt jelentő program elindítása és rendezése is fűződik. Projektjeinkben kizárólag önkéntes és nonprofit alapon vesznek részt tagjaink, akárcsak rendezvényeink lebonyolításában. Egy-egy nagyobb rendezvény megszervezésénél teljeskörű az együttműködés a helyi civil szervezetek (VHIT, Vásárosfalu Jövőjéért Alapítvány, Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, Önkéntes Tűzoltó Egyesület) között. Továbbá szép számmal bevonásra kerülnek a fenti szervezetekben tagsággal nem rendelkező, de helyben élő, aktív, segíteni akaró és tudó lakosok is.
A település életéhez kapcsolódó ünnepségek (Karácsony, farsang, búcsú, stb.) szervezésében aktívan részt vesznek tagjaink, mindemellett komoly figyelmet fordítunk a hagyományos, de eltűnőben lévő népszokások felelevenítésére, életben tartására. Ilyen a húsvéti cakkozás és bilickézés, amely annyira sikeres, hogy már a környékbeli települések csapatainak nevezésével bajnoksággá nőtte ki magát.
Mindezek által felkeltjük irántuk a fiatalok figyelmét, megismertetjük velük a régi idők szokásait és visszahozzuk őket a köztudatba, mondhatni újra a hétköznapok részévé tesszük őket. Ennek következtében erősödik a helyi identitástudat, a kötődés a szülőfaluhoz.
A legnagyobb látogatószámú és legismertebb rendezvényünk az idei évben immár 17. alkalommal megrendezendő Vé-Feszt – Vásárosfalui Zenei és Kulturális Fesztivál (beszúrás: aktív link3. Menü – VÉ-FESZT) a , ahol a látogatók száma megközelíti a 2000 főt a két nap alatt az alig 170 lakosú kis faluban. Rendezvényünkön a színvonalas zenén kívül helyet kap a hagyományőrzés (népi játékok, íjászat, lovas programok stb), a gasztronómia (rábaközi jellegzetes ételek készítése, sütés kemencében), a néptánc és a színházi kultúra is.
A társaság 2000. évi alapítása óta (2006-ban jegyeztettük be hivatalos egyesületként) mindezeken kívül számos akciót hajtott végre és rengeteg projektet szervezett meg. Önkéntes munkával, az önkormányzat természetbeni támogatásával (eszközök, anyagok) rendbetettük az elhanyagolt vásárosfalui zsidó temetőt. Kerítést építettünk, kitisztítottuk a területet, összegyűjtöttük a megmaradt köveket, sírkő töredékeket, melyekből emlékmű készült. Az avatásra még az Egyesült Államokban élő zsidó elszármazottak közül is eljöttek néhányan.
Több alkalommal kitisztítottuk a Keszeg-ér települést elkerülő szakaszát, melynek során több pótkocsira való szemetet, hulladékot szállítottunk el. A települési parkrendezési feladatokból is kivesszük részünket.
Éves programjainkból jut minden évszakra. Hagyományos tavaszi programunk a népi gyökerű tavaszköszöntő szertartásokból táplálkozó Tavaszi Fesztivál, amely a májusfa állítással kezdődik és a májusfa „kitáncolásával” fejeződik be. Ezt követik a húsvéti és búcsúi rendezvények, melyek – függően attól, hogy milyen dátumra esnek – lehetnek tavasszal, de nyár elején is.
Ezeket követi a Vé-Feszt, melyet augusztus közepén rendezünk meg egyfajta nyárbúcsúztatóként (eredetileg egy helyi nyárbúcsúztató rendezvényből nőtte ki magát nagyszabású fesztivállá). Téli programként részt veszünk a gyerekek Mikulás műsorainak összeállításában és gyermekek a hagyományos kirándulásának megszervezésében Nagykarácsonyba. A téli programokat a települési farsang szervezése zárja, melynek évek óta része a hagyományőrző disznóölés is.
A település történetéről kiadványt készítettünk a Millenium évében, majd 2014-ben egy újabb, nagyobb lélegzetű, tudományos, levéltári kutatásokkal alátámasztott kiadvány készül el pályázati forrásból VÁSÁROSFALU őseinktől napjainkig címmel. Szervezetünk komoly sikereket ért el a pályázati források megszerzése és felhasználása terén, 2014-ben megnyertük legnagyobb infrasrtukturális beruházásunkat, egy rendezvényszínpad beszerzését. Rendezvényeink megszervezéséhez igyekszünk – a támogatók, szponzorok mellett – pályázati forrásokat is megnyerni.